Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel, który jest w trakcie oceny swojej pracy otrzymał od dyrektora do wypełnienia arkusz obserwacji zajęć. Podpisując go nauczyciel potwierdza fakt, że dyrektor był fizycznie na lekcji i ją obserwował. Dyrektor jednak nie chce przyjść na obserwację zajęć.

Czy podpisanie takiego dokumentu jest zgodne z prawem? Czy może nosić znamiona czynu zabronionego? Czy wobec braku obserwacji lekcji, ocena pracy takiego nauczyciela, do którego dyrektor nie chce przyjść na obserwację zajęć jest dokonana zgodnie z prawem oświatowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?