Czy wnoszący o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zostać wezwany do przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma ubiega się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami w procesie R12. Przetwarzane będą odpady pochodzące z budowy obwodnicy o kodzie 17 03 02. Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie na terenie placu składowego, a magazynowanie odpadów zachodzić będzie w zasieku znajdującym się na tej samej działce. Przetwarzanie prowadzone ma być na działce, na którą nie ma MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy. We wniosku firma umieściła zapis "działka została czasowo wyłączona z produkcji rolnej, obecnie jest to działka przemysłowa" nie przedkładając na powyższe żadnych dokumentów. Działka obecnie jest użytkowana jako rola i taki zapis również figuruje w EGIB.

Czy przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w oparciu o art. 42 ust. 3b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Starosta powinien żądać decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a co za tym idzie wyłączenia przedmiotowego gruntu z produkcji rolnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX