Czy wnioskodawczyni powinna złożyć nowy wniosek o stypendium szkolne (ma wydaną decyzję odmowną) czy zgłosić tylko zmianę sytuacji dochodowej poprzez nowe oświadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o stypendium szkolne we wrześniu.

W związku z powyższym, deklarowała dochody rodziny za miesiąc poprzedni, czyli za sierpień. Organ zweryfikował dostarczone dokumenty i wydał decyzję odmowną ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

W październiku wnioskodawczyni utraciła zatrudnienie. Od listopada nie jest osobą zatrudnioną i z przedstawionej sytuacji dochodowej wynika, iż od listopada spełni kryterium dochodowe.

Czy organ w przypadku, utraty dochodu powinien weryfikować dochód rodziny z miesiąca złożenia wniosku, czyli listopada?

Czy wnioskodawczyni powinna złożyć nowy wniosek o stypendium szkolne (ma wydaną decyzję odmowną) czy zgłosić tylko zmianę sytuacji dochodowej poprzez nowe oświadczenia?

Jeżeli nie będzie musiała składać nowego wniosku, to czy organ powinien wydać decyzję zmieniającą decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX