Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

Pani pobiera świadczenie pielęgnacyjne z uwagi na niepełnosprawność córki, za dwa miesiące kończy 60 lat (18 lat okresów składkowych i nieskładkowych).

Czy wnioskodawczyni musi zrezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego i przejść na emeryturę, czy ma zastosowanie art. 17 ust. 5 u.ś.r.?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?