Czy wnioskodawczyni jest osobą zamężną wg akt stanu cywilnego zarejestrowanych w Polsce, czy osobą rozwiedzioną w oparciu o wyrok rozwodowy z Wielkiej Brytanii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2018 r.

PYTANIE

Wnioskodawczyni złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze.

Weryfikacja danych osobowych wnioskodawczyni w rejestrach PESEL wykazała, że wnioskodawczyni jest osoba zamężną (wg stanu na lipiec 2018 r.). Natomiast wnioskodawczyni dołączyła do akt prawomocny wyrok sądu rodzinnego wydanego przez sąd rodzinny w Wielkiej Brytanii, z którego wynika, że sąd orzekł prawomocnie rozwód małżeństwa wnioskodawczyni we wrześniu 2017 r. Klienta złożyła dodatkowe oświadczenie, że wg prawa brytyjskiego jest osobą rozwiedzioną, natomiast wg prawa polskiego zamężną. Z oświadczenia wynika, że wnioskodawczyni nie złożyła do urzędu stanu cywilnego w Polsce wyroku rozwodowego z Wielkiej Brytanii (i nie wiadomo czy złoży – w takiej też sytuacji powstaje pytanie, czy wnioskodawczyni ma obowiązek składać do USC w Polsce wyrok rozwodowy z Wielkiej Brytanii).

Czy w opisanej sytuacji należy uznać, że wnioskodawczyni jest osobą zamężną wg akt stanu cywilnego zarejestrowanych w Polsce, czy osobą rozwiedzioną w oparciu o wyrok rozwodowy z Wielkiej Brytanii?

I jakie ewentualne dalsze kroki należy podjąć w takiej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX