Czy wnioskodawcy powinno się doliczać się dochód z hektara przeliczeniowego i można przyznać zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient, osoba samotna - rolnik, posiada 4 hektary przeliczeniowe. Opłaca składki KRUS. Jest to jego jedyne źródło utrzymania. Zachorował i nie jest w stanie pracować w gospodarstwie. Przez pół roku przebywał na zasiłku chorobowym. Następnie KRUS przyznał mu zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy na okres 360 dni w kwocie 10,00 zł  dziennie, tj. 300,00 zł miesięcznie. Nadal musi opłacać składki KRUS. Obecnie w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Faktycznym jego dochodem obecnie jest ww. zasiłek chorobowy w wys. 300,00 zł miesięcznie, pomniejszony jeszcze o zapłaconą składkę KRUS.

Czy w jego sytuacji można przyznać zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności (701,00 zł minus jego miesięczny dochód)?

Czy do jego dochodu w obecnej sytuacji dolicza się dochód z hektara przeliczeniowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access