Czy wnioskodawcy, który składa dwa odrębne wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, przysługuje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wnioskodawcy, który składa wniosek na troje dzieci (ma dwoje swoich dzieci i jest opiekunem prawnym dla brata) należy przyznać dodatek z tytułu wielodzietności?

Ten brat, nad którym sprawuje opiekę, jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Wnioskodawca ubiega się o zasiłek rodzinny także na tego brata, a dodatek z tytułu wielodzietności przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX