Czy wnioskodawcy i jego żonie na czas trwania postępowania o przysposobienie przysługuje prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wnioskodawcy, który przedstawił postanowienie tymczasowe Sądu Rejonowego, który na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przysposobienie w przedmiocie powierzenia pieczy nad małoletnim dzieckiem postanowił powierzyć pieczę nad małoletnim dzieckiem wnioskodawcy i jego żonie na czas trwania niniejszego postępowania, przysługuje prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

Wnioskodawca przedłożył również zaświadczenie z Sądu Rejonowego, potwierdzające fakt złożenia wniosku o pełne przysposobienie dziecka.

Czy mężczyzna może złożyć wniosek w chwili obecnej, czy musi poczekać do chwili pełnego przysposobienia małoletniego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX