Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Pracodawca kształcił młodocianego pracownika w okresie od 01.09.2015 r. do. 31.07.2018 r. i spełniał wszystkie wymagania niezbędne do nauki zawodu młodocianego pracownika. Młodociany pracownik zdał egzamin zawodowy we wrześniu 2018 r. i uzyskał przygotowanie zawodowe murarz - tynkarz. Pracodawca kształcący młodocianego pracownika zmarł w sierpniu 2018 r., prowadzona działalność z dniem 08.08.2018 r. została wykreślona z ewidencji działalności w związku ze śmiercią pracodawcy. Wniosek o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika został złożony przez spadkobierców żonę i 4 dzieci w tym dzieci nieletnie (załączono akt notarialny poświadczenia dziedziczenia). Żaden ze spadkobierców nie kontynuuje działalności gospodarczej po zmarłym pracodawcy i nie posiada statusu przedsiębiorcy. Czy takim wnioskodawcom należy się zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?