Czy wnioskodawca (żona) z obywatelstwem rosyjskim może ubiegać się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wnioskodawca (żona) z obywatelstwem rosyjskim może ubiegać się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem?

Zamieszkują w Polsce.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX