Czy wnioskodawca prawidłowo zastosował różne nazwy dla rodzaju odpadu o nr kodu 17 03 02 w różnych częściach wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek dotyczy przetwarzania odpadów wraz z utratą statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Jaki nr kodu oraz jaki rodzaj odpadu powinien zawierać wniosek w treści dotyczącej:

1) wyszczególnienia rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.)?

2) określenia masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu w okresie roku (art. 42 ust. 2 pkt 3 u.o.)?

3) wskazania rodzajów odpadów, które mogą utracić status odpadów (art. 42 ust. 6a u.o.)?

Podmiot we wniosku wskazał na rodzaje odpadów przewidywanych do przetwarzania jako 17 03 02 - Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (art. 42 ust. 2 pkt 2 u.o.), ale już przy określaniu masy poszczególnych rodzajów odpadów wskazał rodzaj odpadu jako odpad destruktu asfaltowego o nr kodu 17 03 02 (art. 42 ust. 2 pkt 3 u.o.), a w punkcie dotyczącym wskazania rodzajów odpadów, które mogą utracić status odpadów, wskazał na odpady o kodzie 17 03 02 - mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (art. 42 ust. 2 pkt 6a u.o.).

Czy wnioskodawca prawidłowo zastosował różne nazwy dla rodzaju odpadu o nr kodu 17 03 02 w różnych częściach wniosku, co zostało przedstawione powyżej?

Proszę o uzasadnienie odpowiedzi. Mile widziane orzeczenia sądu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX