Czy wniosek żony o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości złożony w imieniu męża, należy uznać za skuteczny, jeżeli... - OpenLEX

Czy wniosek żony o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości złożony w imieniu męża, należy uznać za skuteczny, jeżeli złożyła go zanim została opiekunem prawnym małżonka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonka podatnika, który jest ubezwłasnowolniony, złożyła w jego imieniu wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Wniosek został złożony 10.12.2020, a opiekunem prawnym żona została 21.12.2020 r.

Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy żona mogła złożyć wniosek w imieniu męża? Nieruchomość jest tylko na małżonka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX