Czy wniosek z zakresu praw pracy złożony w postaci elektronicznej wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego? - OpenLEX

Czy wniosek z zakresu praw pracy złożony w postaci elektronicznej wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć "forma elektroniczna" w odniesieniu do wszystkich wniosków, dla których przepisy Kodeksu pracy lub innych ustaw lub aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX