Czy wniosek pracownika o elastyczną organizację pracy chroni go przed zwolnieniem aż do ukończenia przez dziecko 8 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po złożeniu przez pracownika wniosku o elastyczną organizację pracy i akceptacji tego wniosku, będę mogła go zwolnić z przyczyn niedotyczących pracownika albo dotyczących pracownika (np. utrata zaufania, działania na szkodę firmy)?

Czy wniosek chroni takiego pracownika przed zwolnieniem aż do ukończenia przez dziecko 8 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX