Czy wniosek osoby o przeniesienie do innego DPS jest ważny, pomimo częściowego ubezwłasnowolnienia i braku kuratora?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X przebywa w DPS na podstawie postanowienia sądu.

W dniu 02.10.2023 r. sąd apelacyjny wydał prawomocne postanowienie o częściowym ubezwłasnowolnieniu osoby. Strona nadal nie ma wyznaczonego kuratora. W dniu 30.10.2023 r. złożyła wniosek o przeniesienie do innego Domu.

1. Czy jej wniosek jest ważny, pomimo częściowego ubezwłasnowolnienia i braku kuratora i prowadzimy postępowanie oraz wydajemy decyzję?

Czy umarzamy postępowanie, ponieważ wniosek jest nieważny lub podejmujemy inne działania?

2. Co w przypadku braku wyznaczonego kuratora z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX