Czy wniosek oprócz wykonania zbiornika retencyjno-odparowującego i wylotu ma dotyczyć samego odprowadzania wód opadowych do ziemi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku konieczności wybudowania awaryjnego wylotu przelewowego do rowu z projektowanego szczelnego zbiornika retencyjno-odparowującego zbierającego wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych wymagane jest określenie ilości odprowadzanych wód do ziemi (rowu)?

Wylot miałby służyć sytuacjom awaryjnym, bowiem wody opadowe według obliczeń w całości poza odparowywaniem będą zużywane do podlewania terenów zielonych, jak również istnieje możliwość dopełniania nimi zbiorników p/poż, czy wywozu wozami asenizacyjnymi.

Czy wniosek oprócz wykonania zbiornika retencyjno-odparowującego i wylotu ma dotyczyć samego odprowadzania wód opadowych do ziemi?

Jak określić ilości w sytuacjach awaryjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX