Czy wniosek o zasiłek rodzinny w imieniu obywatelki Ukrainy, opiekuna tymczasowego, powinien złożyć starota lub upoważniony... - OpenLEX

Czy wniosek o zasiłek rodzinny w imieniu obywatelki Ukrainy, opiekuna tymczasowego, powinien złożyć starota lub upoważniony pracownik?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni ubiega się o zasiłek rodzinny.

Jest obywatelką Ukrainy, posiada status UKR. Ubiega się o zasiłek rodzinny na dziecko (jedno dziecko), dla którego na terenie Ukrainy była rodziną zastępczą. Obecnie została ustanowiona przez sąd w Polsce opiekunem tymczasowym ww. dziecka (jednego dziecka).

Czy wniosek o zasiłek rodzinny w imieniu obywatelki Ukrainy, opiekuna tymczasowego, powinien złożyć starota lub upoważniony pracownik?

Pytanie wynika z wątpliwości interpretacyjnych art. 25 ust. 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gdyż z tego przepisu wynika, że chodzi tu wyłącznie o sytuację, gdy opiekun tymczasowy jest ustanowiony dla więcej niż jednego dziecka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX