Czy wniosek o wydanie karty wędkarskiej powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego, czy jest czynnością... - OpenLEX

Czy wniosek o wydanie karty wędkarskiej powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego, czy jest czynnością materialno-techniczną, a tylko odmowa wydania karty powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Karta wędkarska uprawniająca do amatorskiego połowu ryb wydawana jest osobie, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony ryb przed komisją egzaminacyjną. Komisja egzaminacyjna po przeprowadzonym egzaminie wydaje zaświadczenie.

Który przepis reguluje obowiązek dołączania do wniosku tego zaświadczenia a nie np. oświadczenia?

Z egzaminu zwolnione są osoby posiadające wykształcenie z zakresu rybactwa.

Jaki dokument powinny przedstawić te osoby jako załącznik do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?

Czy wniosek o wydanie karty wędkarskiej powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego, czy jest czynnością materialno-techniczną, a tylko odmowa wydania karty powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?