Czy wniosek o stypendium szkolne został złożony w terminie? - OpenLEX

Czy wniosek o stypendium szkolne został złożony w terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wniosek o stypendium szkolne został złożony w terminie, jeśli w ustawie o systemie oświaty jest mowa o terminie do 15.09.2022 r., a strona nadała wniosek w placówce pocztowej w dniu 15.09.2022 r. - wniosek wpłynął do organu 20.09.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX