Czy wniosek o stwierdzenie nadpłaty daje możliwość wystawienia w 2011 r. decyzji określającej wysokość zobowiązania za rok 2005... - OpenLEX

Czy wniosek o stwierdzenie nadpłaty daje możliwość wystawienia w 2011 r. decyzji określającej wysokość zobowiązania za rok 2005 i określenia innej wysokości nadpłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2011 r.

PYTANIE

Na podst. art. 75 § 1 i § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej w dniu 30 grudnia 2010 r. podatnik złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005 (w określonej przez podatnika wysokości) wraz z korektą deklaracji oraz uzasadnieniem przyczyn jej złożenia (zgodnie z art. 81 § 2) i zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań. Organ podatkowy nie zgadza się z uzasadnieniem podatnika w zakresie wyłączenia budowli z opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 2005 r. Podatnik złożył wniosek w terminie określonym w art. 79 § 2 o.p.

Co powinien uczynić organ podatkowy - jaką procedurę zachować?

Czy wniosek o stwierdzenie nadpłaty daje możliwość wystawienia w 2011 r. decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2005 (który przedawnia się z dniem 1 stycznia 2011 r.) i określenia innej wysokości nadpłaty, niż ta którą wskazał podatnik (w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty)?

Jeżeli tak, to czy dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty będzie momentem wszczęcia na wniosek podatnika postępowania o stwierdzenie nadpłaty oraz postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku za 2005 r.? Czy organ podatkowy wszczyna postępowanie w sprawie określenia podatku od nieruchomości za 2005 r. w związku z wnioskiem podatnika o stwierdzenie nadpłaty?

Czy wydaje dwie decyzje: określającą podatek za 2005 r. i określającą wysokość nadpłaty na podstawie tej decyzji, czy może wydać jedną decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?