Czy wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości, powinien być kierowany pod obrady komisji skarg, wniosków i petycji? - OpenLEX

Czy wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości, powinien być kierowany pod obrady komisji skarg, wniosków i petycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do burmistrza wpłynęło pismo w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. W celu jej przedłużenia potrzebna jest uchwała rady w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat.

Czy wniosek burmistrza wraz z projektem uchwały ww. sprawie, skierowany do rady gminy powinien trafić do komisji skarg, wniosków i petycji i po stwierdzeniu tej komisji, że rada jest władna do podjęcia tej uchwały (na swoim odrębnym posiedzeniu zwołanym tylko w tej sprawie)?

Czy przewodniczący rady uwzględnia ten projekt w porządku obrad najbliższej sesji bez zwoływania komisji skarg, wniosków i petycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX