Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik spółki komandytowej wniósł oprócz wkładu pieniężnego, wkład niepieniężny w postaci prawa do korzystania i pobierania pożytków z udziału 1/2 części nieruchomości. Wkład niepieniężny został określony w umowie najmu, którą zawarł wspólnik spółki komandytowej z właścicielem działki (osobą fizyczną) i ponosi z tego tytułu czynsz roczny równy wniesionemu wkładowi. Z uwagi na fakt, że umowa najmu jest zawarta nie ze spółką, a z jej wspólnikiem, zapłacony przez spółkę czynsz nie stanowi jej kosztu uzyskania przychodu, poza tym stanowi należność od wspólnika.

Czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego istnieje obowiązek wystawienia przez spółkę komandytową PIT-8C i wskazaniem wartości wkładu?

Czy spółka może wskazać również koszty uzyskania przychodu w wysokości zapłaconego czynszu rocznego?

Czy koszty te sam wspólniki podaje w zeznaniu rocznym PIT-38 rozliczając przychody wykazane w PIT-8C?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access