Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2006 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zarejestrowana jako podatnik VAT wniosła aportem całe przedsiębior5stwo do spółki jawnej jako udział w tej spółce.

Czy podatnik będzie musi zapłacić VAT od środków trwałych. (podatnik otrzymał zwrot VAT z inwestycji w obcym środku trwałym w 2005 r., czy musi go oddać do urzędu skarbowego)?

Podatnik aportem wniósł do spółki swoje całe przedsiębiorstwo łącznie ze środkami trwałymi, umowami np. na dzierżawę lokalu, zobowiązaniami, należnościami.

Podatnik podpisał aneks do umowy dzierżawy o wynajem następnego pomieszczenia. Trwa tam remont (inwestycja w obcym środku trwałym) i podatnik ma cały czas VAT do przeniesienia na następny miesiąc.

Czy podatnik zamykając działalność jako osoba fizyczna może starać się o zwrot tego VAT, czy przechodzi on na spółkę jawną, jeżeli wniósł wszystko aportem do tej spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?