Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p.

Czy odwołanie na czynność unieważnienia postępowania przysługuje Wykonawcy, którego oferta pomimo unieważnienia postępowania podlegałaby odrzuceniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację