Czy wliczamy do dochodu z pomocy społecznej dochód z pola (powyżej 1 ha przeliczeniowego), jeśli osoba jest użytkownikiem pola, a nie jest właścicielem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wliczamy do dochodu z pomocy społecznej dochód z pola (powyżej 1 ha przeliczeniowego), jeśli osoba jest użytkownikiem pola, a nie jest właścicielem, tą osobą jest syn zmarłego, który jest jego jedynym dzieckiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX