Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o dostęp do nieruchomości na wykonanie odcinka doziemnej sieci energetycznej na gruntach stanowiących współwłasność spółdzielni mieszkaniowej oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Czy w takim przypadku możliwym jest zawarcie umowy cywilno prawnej za jednorazową opłatą za dostęp i opłatami rocznymi za korzystanie z terenu tytułem ograniczenia władania gruntem i za dostęp do stacji trafo tytułem tzw. przechodu i przejazdu przez grunty?

Czy właściwym jest ustanowienie służebności, z tym że istniejące uregulowania prawne nie są precyzyjne jak ustalić wysokość wynagrodzenia i opłat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację