Czy właściwym będzie wystąpienie do SKO w trybie art. 157 § 1 i 2 k.p.a. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności obu decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X złożyła wniosek o przyznanie zasiłku stałego.

Zasiłek stały został przyznany decyzją 1 na okres 16.07.23 do 31.07.23, następnie decyzją 2 został przyznany zasiłek stały od 1.08.23 do bezterminowo. Na obu decyzjach (1 i 2) wysłanych do pani X zamieszczono informację o przyznanych zasiłkach stałych, tj. o zasiłku stałym na okres lipcowy oraz o zasiłku stałym na okres od sierpnia do bezterminowo.

Czy należy jedną z decyzji uchylić czy unieważnić (SKO), czy można pozostawić obie decyzje, czy można wydać postanowienie o błędzie pisarskim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX