Czy właściwy WIOŚ może wnioskować do Policji o przymusowe doprowadzenie prezesa zarządu kontrolowanej spółki do siedziby WIOŚ w celu przesłuchania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 10a ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1070) - dalej u.i.o.ś. właściwy WIOŚ może wnioskować do Policji o przymusowe doprowadzenie prezesa zarządu kontrolowanej spółki (kontrola interwencyjna) do siedziby WIOŚ w celu przesłuchania?

Istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania w ramach działalności kontrolowanej spółki przestępstw przeciwko środowisku.

Jaką podstawę należałoby podać we wniosku do Policji oprócz art. 10a u.i.o.ś.?

Wobec tej osoby dwukrotnie próbowano doręczyć wezwanie do stawiennictwa w celu przesłuchania - oba wezwania nie zostały odebrane, inspektorzy WIOŚ próbowali także osobiście doręczyć wezwanie, jednak nie zostali wpuszczeni (nikt nie odbierał domofonu). Organ z urzędu posiada wiedzę, że korespondencja urzędowa z innych organów (np. Marszałka Województwa) jest skutecznie doręczana pod tym samym adresem, którym dysponuje WIOŚ - istnieje więc podejrzenie, że korespondencja nie jest odbierana celowo.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX