Czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą podpisać umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne w zakresie jednej... - OpenLEX

Czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą podpisać umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne w zakresie jednej frakcji, kilku czy koniecznie 5 frakcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Każdy właściciel nieruchomości od 6.09.2019 r. ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy od 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio i odpady zmieszane. W maju 2020 r. Rada Gminy podjęła decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego.

Czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą podpisać umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne w zakresie jednej frakcji, kilku (2-3) czy koniecznie 5 frakcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX