Czy właściciel ujęcia wód podziemnych może wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie likwidacji strefy ochrony bezpośredniej ujęcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2015 r.

PYTANIE

Zakład zajmujący się produkcją prefabrykatów betonowych posiada pozwolenie wodnoprawne wydane 4 stycznia 2011 r. na pobór wód podziemnych z własnego ujęcia. W pozwoleniu tym została określona strefa ochrony bezpośredniej ujęcia o promieniu 10 m. Woda pobierana jest na cele produkcji prefabrykatów i na cele bytowe - toalety (nie jest wykorzystywana do picia). Właściciel ujęcia chciałby utwardzić teren wokół studni, studnię zabezpieczyć ustawionymi jeden na drugim, betonowymi kręgami, ostatni krąg będzie zamykany w celu zabezpieczenia ujęcia przed przedostaniem się ścieków deszczowych. Na utwardzonym terenie właściciel chciałby tymczasowo magazynować kruszywo naturalne - płukany żwir i kamienie, które będą wykorzystywane do produkcji. Takie rozwiązanie w pełni zabezpieczy wody podziemne przed zanieczyszczeniem, jednakże nie jest zgodne z nakazami strefy ochronnej ujęcia, tzn. posianie trawy.

Czy w związku z tym właściciel ujęcia może wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie likwidacji strefy ochrony bezpośredniej ujęcia?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Wiemy, że strefy ochronne ujęcia wygasły w 2012 r. - może ta strefa już nie obowiązuje?

A jeśli będzie obowiązywała do końca ważności posiadanej decyzji, to czy właściciel ujęcia mógłby wystąpić z wnioskiem o wygaszenie obecnego pozwolenia, po czym wystąpiłby z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia już bez określania strefy ochrony bezpośredniej ujęcia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access