Czy właściciel terenu, na którym znajduje się wylot kanalizacji deszczowej powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na... - OpenLEX

Czy właściciel terenu, na którym znajduje się wylot kanalizacji deszczowej powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Kto jest zobowiązany do posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki - właściciel terenu, na którym znajduje się wylot kanalizacji deszczowej, czy właściciel kanalizacji deszczowej, który odprowadza ze swojego terenu przemysłowego wody opadowe i roztopowe?

Należy dodać, że wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rzeki płyną ok. 500 m otwartym rowem ziemnym, który przechodzi przez tereny należące do różnych właścicieli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX