Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2017 r.

PYTANIE

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej (np. sklepu) podpisał umowę na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż gmina nie objęła nieruchomości niezamieszkałych system odbioru i zagospodarowania odpadów. Właściciel tego sklepu oprócz zmieszanych odpadów komunalnych zbiera do oddzielnego pojemnika odpady z papieru i tektury i przekazuje je temu podmiotowi (nie ma tego zawartego w umowie).

Czy wówczas właściciel sklepu zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów z papieru i tektury?

Czy podmiot, odbierając w taki sposób odpady od właściciela sklepu, może w sprawozdaniu składanym do burmistrza (dotyczącym właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) wykazać odbiór odpadów o kodzie 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?