Czy właściciel posesji, na której nagromadzono duże ilości odpadów komunalnych, powinien pokryć jednorazowy koszt ich usunięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z zamieszkałej posesji nie były do tej pory odbierane odpady komunalne, co doprowadziło do ich nagromadzenia. Przed 1 lipca 2013 r. właściciel nie posiadał umowy z firmą odbierającą odpady i do tej pory nie posiada pojemników.

Czy w chwili obecnej właściciel posesji powinien pokryć jednorazowe koszty usunięcia odpadów z posesji, czy też powinny być usunięte na ogólnych zasadach w ramach opłat "ryczałtowych" płaconych tak jak przez innych mieszkańców gminy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access