Nowość Czy właściciel pojazdu, który dokona czasowej rejestracji pojazdu, natomiast wniosek o rejestrację pojazdu zgodnie z art. 73 ust. 1 p.r.d. złoży po wymaganym terminie, podlega karze pieniężnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel pojazdu, który dokona czasowej rejestracji pojazdu w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. b i c p.r.d., w terminie przewidzianym w art. 73aa ust. 1 albo 3 p.r.d. (tj.: 30 dni lub 90 dni), natomiast wniosek o rejestrację pojazdu zgodnie z art. 73 ust. 1 p.r.d. złoży po wymaganym terminie, podlega karze pieniężnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX