Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel obu położonych obok siebie nieruchomości może obciążyć służebnością gruntową jedną z tych nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela drugiej nieruchomości?

W dacie ustanawiania służebności właścicielem obu nieruchomości jest ten sam właściciel. Obie nieruchomości mają założone oddzielne księgi wieczyste. Właściciel chce ustanowić służebność, ponieważ planuje sprzedaż.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?