Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W aspekcie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. proszę o udzielnie odpowiedzi - czy właściciel obiektu inwentarskiego z urządzeniem budowlanym – bezodpływowym zbiornikiem na gnojowicę, w czasie użytkowania powinien zlecając kontrolę kanalizacji gnojowicowej i zbiornika na gnojowicę każdorazowo corocznie opróżniać zbiornik do dna celem sprawdzenia jego szczelności, a następnie drugie zbadania przy jego maksymalnym napełnieniu?

Czy takie badanie można przeprowadzać na przestrzeni 1x5 lat?

Czy wystarczające będą oględziny wizualne w trakcie rutynowej kontroli osoby uprawnionej, zaś w sytuacji wątpliwej, osoba dokonująca przeglądu urządzenia, jeżeli stwierdzi jakąś nieprawność techniczną w szczelności zbiornika, czy przyłączu kanalizacji gnojowicowej, wówczas przeprowadza dalsze, "głębsze" badania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?