Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2016 r.

PYTANIE

Czy w związku z art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. w przypadku posiadania nieruchomości, do której władania uprawnione są dwa podmioty, tj. właściciel i dzierżawca, gdzie podmiotem składającym deklarację jest dzierżawca, bez wskazania w umowie zawartej pomiędzy podmiotami podmiotu obowiązanego do wykonania obowiązków, w przypadku informacji o wypowiedzeniu umowy dzierżawcy i opróżnieniu lokalu (nieruchomość niezamieszkała) można żądać od właściciela złożenia oświadczenia, że nieruchomość pozostaje niezamieszkała w przypadku braku złożenia przez poprzedniego właściciela deklaracji "zerowej"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?