Czy właściciel nieruchomości, który chce przywrócić funkcję łąk i pastwisk, może dokonać wycinki licznych drzew bez zezwolenia korzystając ze zwolnienia wynikającego z art. 83f ust. 1 pkt 3b u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel nieruchomości, który chce przywrócić funkcję łąk i pastwisk, może dokonać wycinki licznych drzew bez zezwolenia korzystając ze zwolnienia wynikającego z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p.?

Czy planowane wykorzystanie terenu jako łąki i pastwiska spełnia kryteria rolniczego użytkowania?

Teren leży poza obszarami NATURA 2000 i nie jest objęty innymi formami ochrony przyrody.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX