Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obecny właściciel budynku mieszkalnego dysponuje pozwoleniem na budowę, wydanym jeszcze dla jego ojca, z lat 80-tych. Nie zachowała się natomiast pełna dokumentacja projektowa budynku. Brak jest niektórych rysunków rzutów budynku. Prawdopodobnie budynek wybudowany został jednak niezgodnie z dokumentacją, tj. w sposób istotnie odbiegający. Obecny właściciel chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowego budynku.

Czy właściciel może złożyć wniosek do nadzoru o przeprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego budynku mieszkalnego wybudowanego ok. 40 lat temu, jeśli jest to dla niego korzystniejsze niż kompletowanie dokumentów nakazanych w art. 57 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud., tym bardziej, że wiązałoby się to z koniecznością opracowywania dodatkowo dokumentacji budowy, tj. projektu budowlanego zamiennego na mapie do celów projektowych z uwagi na stwierdzone istotne odstępstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?