Czy właściciel może w ramach umowy najmu przerzucić na najemcę obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracja na mieszkańca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy właściciel może w ramach umowy najmu przerzucić na najemcę obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracja na mieszkańca?

Co w sytuacji, gdy takową złoży najemca i nie będzie regulowała opłaty?

Od kogo będziemy dochodzić zapłaty zaległości?

Co w sytuacji, gdy najemca zmieni miejsce zamieszkania, na kogo spada obowiązek złożenia korekty deklaracji (gdyby pierwotnie złożył najemca)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX