Czy właściciel mini zoo, który ma otrzymać zarejestrowane ptaki od osoby fizycznej, powinien dokonać ich rejestracji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej posiada ptaki zarejestrowane przez starostę na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p., które chce przekazać w formie darowizny do "mini zoo" należącego do spółki z o.o.

Czy spółka z o.o. ma obowiązek zarejestrować zwierzęta u starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX