Czy właściciel linii energetycznej powinien zrekompensować wyrządzone szkody za wycięte drzewa? - OpenLEX

Czy właściciel linii energetycznej powinien zrekompensować wyrządzone szkody za wycięte drzewa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tut. urzędu wpłynęło pismo od osoby fizycznej, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zleciło pracę firmie X na wycinkę drzew pod liniami energetycznymi przebiegającymi nad terenami nieruchomości prywatnej.

Czy PGE planując takie przecinki powinien powiadomić właściciela drzew rosnących nad liniami energetycznym?

Czy właściciel linii energetycznej powinien zrekompensować wyrządzone szkody (za wycięte drzewa)?

Pan wniósł o sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez Wójta, w którym szczegółowo określony zostanie zakres dokonanej wycinki, wartość materiału drzewnego, o jaki został uszczuplony obszar wycinki oraz kwotę należnego odszkodowania.

Proszę o podanie podstawy prawnej wykonania ww. operatu przez Wójta Gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX