Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel terenu, na którym zostały niesprzątnięte odpady 15 01 01 i 15 01 02 przez podmiot posiadający decyzję starosty na zbieranie odpadów jest zainteresowany przejęciem ich i właściwym zagospodarowaniem. W sprawie prowadzone było postępowanie komornicze, dwukrotnie było prowadzone postępowanie, brak zainteresowanych nabyciem odpadów. Po drugim postępowaniu komornik sądowy wystąpił do właściciela terenu z zapytaniem, czy jest zainteresowany, właściciel wyraził chęć przejęcia, wpłacił wymaganą kwotę i komornik sądowy wystosował postanowienie, że wyraża się zgodę na przejęcie odpadów przez właściciela.

Czy właściciel, który przejmuje odpady może je przekazać uprawnionemu podmiotowi, który je zagospodaruje i nie musi uzyskiwać żadnej decyzji od starosty?

Kto ma widnieć na kartach przekazania odpadów?

Dodatkowo wskazać należy, że w trybie art. 47 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. starosta wezwał podmiot posiadający decyzję do zaniechania naruszeń, podmiot tego nie uczynił i nie uczyni, właściciel chce je przejąć i zagospodarować.

Jaki dokument powinien wydać starosta w związku z wezwaniem w trybie art. 47 u.o. - czy wydać decyzję cofającą czy wygaszającą dla podmiotu posiadającego decyzję na zbieranie odpadów 15 01 01, 15 01 02?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację