Czy właściciel, dzierżawca bądź najemca mogą złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu na podstawie art. 6c ust. 2c u.u.c.p.g. z budynku, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Na jednej działce ewidencyjnej znajdują się dwa budynki z nadanymi odrębnymi numerami porządkowymi budynków. Jeden z budynków jest zamieszkały, w drugim budynku jest prowadzona działalność gospodarcza - wynajem pokoi.

Czy właściciel, dzierżawca bądź najemca mogą złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu na podstawie art. 6c ust. 2c ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) – dalej u.u.c.p.g. z budynku, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza?

Czy taką nieruchomość winniśmy uznać za nieruchomość mieszaną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX