Czy właściciel działek po otrzymaniu ewentualnej decyzji o sprzeciwie powinien wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel kilku działek położonych na obszarze Natura 2000 złożył do wójta zgłoszenie zamiaru usunięcia rosnących na tych działkach drzew (45 sztuk olszy czarnej) o obwodach pnia wynoszących powyżej 50 cm (obwody od 65 do 110 cm). Po dokonaniu oględzin przedmiotowych drzew w terenie ustalono, że są to zdrowe drzewa.

Czy wójt może wydać sprzeciw na wycięcie przedmiotowych drzew w związku z tym, że rosną na obszarze Natura 2000?

Czy właściciel tych działek po otrzymaniu ewentualnej decyzji o sprzeciwie powinien wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX