Czy właściciel domku letniskowego powinien ponieść opłatę ryczałtową za 2019 r., jeżeli wystawił go do sprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r.

PYTANIE

Gmina objęła systemem zbierania odpadów komunalnych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym domki letniskowe, ustalając zryczałtowaną opłatę roczną. Właściciel domku letniskowego złożył stosowną deklarację w 2017 r. 30.01.2019 r. złożył nową deklarację, gdzie w polu opłaty ryczałtowej wpisał "0". Jednocześnie wyjaśnił, że nie będzie przebywał w przedmiotowym domku, gdyż wystawił go do sprzedaży.

Czy w opisywanej sprawie właściciel domku powinien ponieść opłatę ryczałtową za 2019 r.?

W styczniu 2019 r. istniała gotowość świadczenia usługi przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych (były 3 wywozy).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access