Czy WIOŚ może przeprowadzić kontrolę pozaplanową interwencyjną bez przedstawienia przedsiębiorcy upoważnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy WIOŚ może przeprowadzić kontrolę pozaplanową interwencyjną bez przedstawienia przedsiębiorcy upoważnienia?

Czy uprawnia do tego art. 9b ust. 2 ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1070) - dalej u.i.o.ś.?

Czy można rozpocząć taką kontrolę bez upoważnienia, ale należy w ciągu 3 dni dostarczyć upoważnienie, jak podano w art. 49 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) - dalej u.p.p.?

Artykuł 65 pkt 3 u.p.p. wyłącza stosowanie rozdziału V u.p.p. w przypadku kontroli prowadzonej na podstawie u.i.o.ś. w zakresie gospodarki odpadami, ale u.i.o.ś. nie przewiduje możliwości przeprowadzenia kontroli pozaplanowej na wniosek, planowej z zakresu gospodarki odpadami bez upoważnienia, wobec czego czy kontrolę z zakresu gospodarki odpadami można przeprowadzić bez przedstawienia upoważnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX