Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani będącą mieszkanką miasta na podstawie art. 3 ust. 1 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wystosowała do Burmistrza Miasta wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przewidzianych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. We wniosku tym wskazała jako adres zamieszkania dłużnika wieś i w związku z powyższym MOPS przekazał wyżej opisany wniosek do tutejszego Ośrodka. Tutejszy Ośrodek wezwał dłużnika w celu przeprowadzenia z nim wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego. Na powyższe wezwanie dłużnik stawił się. Podczas przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego okazał się, że dłużnik mieszka na terenie miasta. W związku z powyższym oznacza to, że Wójt Gminy nie jest organem właściwym dłużnika w stosunku do ww., tylko z racji zamieszkiwania na terenie miasta organem tym jest Burmistrz. Informacja taka została przekazana do MOPS. Ponadto na podstawie art. 6 ww. ustawy przesłano również informację o przeprowadzeniu z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego oraz o odebraniu od niego oświadczenia majątkowego. Kolejnym wnioskiem wierzycielka zwróciła się o udzielenie informacji, na jakim etapie obecnie znajduje się rozpatrywanie jej wniosku o podjęcie działań. Przestrzegając przepisów o właściwości miejscowej zawiadomieniem tutejszy Ośrodek przekazał tenże wniosek do rozpatrzenia według właściwości do MOPS informując jednocześnie o tej czynności wierzycielkę. W odpowiedzi na powyższe zawiadomienie wierzycielka zwróciła się pismem do tutejszy Ośrodka o udzielenie odpowiedzi na pytania dlaczego tak postąpiono.

Czy wierzycielka jest stroną toczącego się postępowania wg przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

Czy można udzielać jej jakichkolwiek informacji dotyczących toczącego się postępowania między organem właściwym dłużnika a dłużnikiem alimentacyjnym (ustawa o ochronie danych osobowych)?

Na jakim etapie jest rozpatrywanie złożonego przez nią wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?