Czy wierzyciel za każdym razem powinien pytań o datę nadania klauzuli w przypadku dalszego tytułu wykonawczego? - OpenLEX

Czy wierzyciel za każdym razem powinien pytań o datę nadania klauzuli w przypadku dalszego tytułu wykonawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) dalszy tytuł wykonawczy zawiera informację wierzyciela o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Rozumiem przez to, że to wierzyciel występuje z zapytaniem do NUS o datę nadania klauzuli.

Czy za każdym razem powinien o to pytać? Czy tytuł wykonawczy, który był wysłany przez wierzyciela przez aplikację eTW nie ma nadanej automatycznie klauzuli wykonalności a datą jej nadania jest data wpływu do Urzędu Skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX