Czy wiersz 14 protokołu z postępowania w trybie podstawowym uzupełnia się zarówno w przypadku odrzucenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, jaki i w trybie podstawowym z negocjacjami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wiersz 14 pn: Oferty odrzucone protokołu końcowego druku ZP-TP uzupełnia się w przypadku odrzucenia ofert tylko w stosunku do ofert odrzuconych w postępowaniu przeprowadzanym na podstawie art. 275 pkt 3 p.z.p.?

Czy również dotyczy to odrzuceń dokonanych w postępowaniu przeprowadzanym na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX